03 ระบบสมการเชิงเส้น

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น

01_Cover (ปก คำนำ สารบัญ)
06_Exercise_01.1 (ทบทวนสมการเชิงเส้น)
07_Exercise_01.2 (ระบบสมการเชิงเส้น)
08_Exercise_02.1 (การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้กราฟ)
09_Exercise_02.2 (การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้การแทนค่า)
10_Exercise_02.3 (2) (การแก้ระบบสมการเชิงเส้นโดยวิธีการกำจัดตัวแปร)
11_Exercise_03.1 (โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (จำนวน))
12_Exercise_03.2 (โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ))
13_Exercise_03.3 (โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (แรงงาน))
14_Exercise_03.4 (โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (ตามน้ำ ทวนน้ำ))
15_Exercise_03.5 (โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น (ระยะทาง ความเร็ว เวลา))
16_Refer (บรรณานุกรม)
17_Appendix (เฉลยคำตอบ)

เรียนรู้เพิ่มเติมการแก้ระบบสมการเชิงเส้น


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s